خدمت جهادی قرارگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص)

در راستای رفع موانع تولید و احیا و عارضه یابی واحدهای صنعتی، گروه های جهادی تخصصی، در قالب مشاور و پایشگر به طور رایگان آماده ارائه خدمات به واحدهای تولیدی و صنعتی متقاضی می باشند.
  • مشخصات واحد صنفی / صنعتی

    لطفا اطلاعات واحد صنفی / صنعتی خود را تکمیل کنید:
  • آدرس واحد صنفی / صنعتی

  • تعداد نیروی انسانی

    تعداد نیروی انسانی را به تفکیک نیروی‌های انسانی دارای سنوات ، اشتعال جدید و ظرفیت قابل پذیرش ذکر نمایید
  • خدمات درخواستی و مورد نیاز

    برای اعزام گروه های جهادی تخصصی در قالب تیم های مشاور و پایشگر به آن واحد تولیدی / صنعتی جهت رفع موانع تولید، عارضه یابی و احیای واحدهای صنعتی