طرح استرداد حق بیمه کارفرمایی، ویژه اشتغال جدید

طرح استرداد حق بیمه کارفرمایی، ویژه اشتغال جدید

  • مشخصات واحد صنفی / صنعتی

    لطفا اطلاعات واحد صنفی / صنعتی خود را تکمیل کنید:
  • آدرس واحد صنفی / صنعتی

  • تعداد نیروی انسانی

    تعداد نیروی انسانی را به تفکیک نیروی‌های انسانی دارای سنوات ، اشتعال جدید و ظرفیت قابل پذیرش ذکر نمایید
پیمایش به بالا