وام اشتغال زایی

اعضای محترم صندوق ذخیره بسیجیان که متقاضی دریافت تسهیلات جهت ایجاد اشتغال یا توسعه اشتغال خود هستند؛ می توانند در سامانه شتاب shetabhub.ir به عنوان سرمایه‌پذیر مشخصات خود و طرح خود را ثبت کنند. کلیه طرح ها توسط کمیته طرح توانا ستاد صندوق، بررسی و در صورت نیاز و تایید طرح با متقاضی تماس گرفته […]

وام اشتغال زایی بیشتر بخوانید »