مربی کسب و کار

  • مشخصات درخواست کننده:

  • شغل / سمت

  • علاقه‌مندی

  • تجربه

  • حرف آخر

  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx.