صنایع

قرارگاه صما (صنعت ، معدن ، انرژی)

کاربرگ ستاد پایش
سازمان بسیج مهندسین صنعتی

 • اطلاعات کسب و کار

 • YYYY نقطه MM نقطه DD
 • YYYY نقطه MM نقطه DD
 • YYYY نقطه MM نقطه DD
 • مواد اولیه اصلی مورد نیاز

 • شرحمقدارمحل تامینکد آسیک 
 • نیازمندی های فناورانه و سایر درخوست ها

 • عنوانواحد بهره برداروضع موجودشرح 
 • انواع فایل‌های مورد قبول : pdf, doc, docx, حداکثر اندازه فایل‌ها: 16 MB.
  فایل مورد نظر را در قالب فرمت های pdf و doc یا docx بارگذاری نمایید (حداکثر حجم بارگذاری 16 مگابایت است).
 • موارد قانونی

  جهت ارسال فرم بایستی قوانین و مقررات سایت را به دقت مطالعه کنید و گزینه "با قوانین و مقررات موافقم" را علامت بزنید. تذکر مهم: به هیچ عنوان اطلاعات طبقه بندی شده وارد نشود.
 • قوانین و مقررات

  اینجانب تایید می کنم که تمام اطلاعات این فرم کامل و صحیح می باشد
پیمایش به بالا