تیم-ایده

تیم-ایده

  • مشخصات درخواست کننده:

  • مشخصات نفر اول اعضاء تیم :

  • مشخصات نفر دوم اعضاء تیم :

  • مشخصات نفر سوم اعضاء تیم :

  • مشخصات کسب و کار نوپا :

  • :
  • انواع فایل‌های مورد قبول : pdf, doc, docx, حداکثر اندازه فایل‌ها: 2 MB.
پیمایش به بالا